Japan Championships

Dec 20-24, 2018

Senior Men

SP Score FS Score Total
1 Shoma Uno 1 102.06 1 187.04 289.10
2 Daisuke Takahashi 2 88.52 4 151.10 239.62
3 Keiji Tanaka 4 79.32 2 157.13 236.45
4 Kazuki Tomono 7 73.09 3 154.37 227.46
5 Koshiro Shimada 3 80.46 11 139.32 219.78
6 Yuma Kagiyama 6 74.51 6 141.85 216.36
7 Tatsuya Tsuboi 11 69.95 5 144.92 214.87
8 Yuto Kishina 8 72.96 7 141.39 214.35
9 Sota Yamamoto 10 71.95 8 140.74 212.69
10 Taichiro Yamakuma 9 72.73 10 139.50 212.23
11 Shu Nakamura 5 77.11 13 134.58 211.69
12 Shun Sato 16 64.89 9 140.06 204.95
13 Hiroaki Satou 18 62.30 12 137.04 199.34
14 Ryuju Hino 12 69.63 14 129.35 198.98
15 Jun Suzuki 13 69.18 15 129.09 198.27
16 Kazuki Kushida 14 65.31 17 119.85 185.16
17 Sena Miyake 17 64.16 16 120.99 185.15
18 Keiichiro Sasahara 20 60.94 18 116.98 177.92
19 Kento Kobayashi 22 59.76 19 113.77 173.53
20 Koshin Yamada 21 60.13 20 110.92 171.05
21 Junya Watanabe 15 64.93 22 105.95 170.88
22 Yoji Nakano 19 61.77 23 102.77 164.54
23 Tsunehito Karakawa 23 56.05 21 106.97 163.02
24 Kousuke Nakano 24 55.84 24 94.48 150.32
FNR Taichi Honda 25 55.56
FNR Ryoma Kobayashi 26 55.09
FNR Junsuke Tokikuni 27 53.41
FNR Reo Ishizuka 28 52.83
FNR Hidetsugu Kamata 29 51.10