Chu Shikoku Kyushu Regional

Sep 21-24, 2018

Junior Men

SP Score FS Score Total
1 Yuto Kishina 1 74.62 1 104.32 178.94
2 Keisuke Kadowaki 3 56.39 2 95.62 152.01
3 Takumi Sugiyama 2 56.65 4 88.85 145.50
4 Syunya Matsuoka 4 55.94 5 85.75 141.69
5 Rei Suzuki 5 48.47 3 91.10 139.57
6 Sora Suzuki 8 38.70 6 79.80 118.50
7 Haruki Mishima 10 35.39 7 65.35 100.74
8 Yamada Ryushin 9 37.04 9 58.29 95.33
9 Kenta Higashi 6 40.01 10 54.84 94.85
10 Tatuma Furuya 7 39.06 11 51.42 90.48
11 Tsutomu Matsui 11 25.01 8 62.23 87.24