Chu Shikoku Kyushu Regional

Sep 21-24, 2018

Senior Men

SP Score FS Score Total
1 Kousuke Nakano 1 56.79 1 93.09 149.88
2 Koutaro Hayakawa 2 46.76 3 78.43 125.19
3 Rintaro Furuya 3 39.76 2 78.45 118.21